سامانه منبع یاب

راهنمای محصول

معرفی

و ویژگی خاص این سامانه که بنظر در جهان تک می باشد ترکیب ناظران + نمایه کنندگان + رتبه بندی های JCR و Scopus به صورت همزمان می باشد. یعنی برای یک مجله/کتاب همزمان همه این اطلاعات یکجا و به صورت پردازش شده در اختیار کاربر قرار میگیرد. بعلاوه به سازمان اجازه می دهد ساختار درختی موضوعات علمی مورد علاقه خود را به ساختار موضوعی استاندارد نگاشت کنند و بر همین اساس پژوهشگر بتواند درخت موضوعی را مرور نماید و مجلات مرتبط را بیابد.

کاربرد اصلی سامانه فوق در سه وجه می باشد:

  1. پژوهشگران جهاد متوجه شوند چه منابع علمی را مشترک هستند.
  2. برای هر منبع تمامی رتبه بندی ها و نمایه های آن را استخراج کنند و پروفایل منبع را در سایت اصلی ناشر + نمایه کننده و حتی اولریخ مشاهده کنند.
  3. برای مقاله ای آماده چاپ دارند برای اساس این فاکتور ها (درخت موضوعی، IF ، Citescore و ... ) مجله مناسب را بیابند.

در فاز بعدی یک ابزار مجله یاب قوی هم اضافه خواهد شد که متن/خلاصه مقاله را دریافت و مجله جهت چاپ پیشنهاد میدهد.

نکته: اگر از IP  های خارج وزارت بهداشت به سامانه مراجعه نمایید تمامی آمار JCR مخفی می شوند به علت Copyright و اینجور مسائل. لذا شما نسخه مختصر سامانه را خواهید دید. مواردی که نمی بینید در قالب عکس های زیر مشخص است جهت آشنایی:

مشتریان فعلی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آدرس http://rsf.research.ac.irجهت درخواست ارائه حضوری و استعلام قیمت لطفا با ما تماس بگیرید.